top of page
Pope_Francis-with-Dove-large_edited.jpg

CHARIS

Katolsk karismatisk förnyelse. Nordiska service-gemenskapen

Charis logo small.webp
Charis logo small.webp
  • Facebook

CHARIS är till service för alla de karismatiska realiteter (bönegrupper, kommuniteter etc.) som kommit till genom den helige Andes ström av nåd under det senaste halvseklet. Vi arbetar så att alla olika grupper kan verka utifrån sina egna referenser vad avser medlemskap och deras särskilda behov. 

Kristen enhet

Den Katolska karismatiska förnyelsen är del i en ekumenisk ström av nåd. CHARIS är "ett instrument för att främja och arbeta för enhet i Kristi kropp, så som det uttrycks i Jesus Kristus förbön (Joh 17).

 

Statuter - förord

Dopet i den helige Ande

Dopet i Anden har visat sig vara ett enkelt och kraftfullt hjälpmedel till ett förnyat liv för millioner troende i praktiskt taget alla kristna kyrkor.

Fr. Raniero Cantalamessa O.F.M.Cap

Hjälp åt de fattiga

En av huvuduppgifterna för CHARIS är att främja hjälp åt de fattiga och socialt arbete genom den Katolska karismatiska förnyelsen.

Statuter, art. 3: Allmänt

Clients
bottom of page