top of page

Inför konstituerande internet-möte 13 augusti kl 19.00:
Registrera dig som kontaktperson eller representant för karismatisk grupp i CHARIS Norden.

REGISTRERINGSFORMULÄR LÄNGRE NER PÅ DENNA SIDA.
Alla grupper som betraktar sig som del av den ström av nåd som den Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgör kan registrera sig. Du kan även registrera dig som kontaktperson även om det inte finns någon etablerad grupp på din ort.

Grundförutsättningar för registrering

- Om ni identifierar er själva som del av den ström av nåd som utgår från erfareenheten av dopet i den helige Ande.
- Nihil obstat, godkännande av vederbörande kyrkliga auktoriteter, biskkop och lokal kyrkoherde.

 

- Ni kan registrera er här och på så sätt ge uttryck för er önskan att identifiera er med CHARIS syfte (uttryckt i statuterna, artikel 1 och 3) och att leva i gemenskap med hela denna ström av nåd i världen.


Nedanstående formulär är ämnat för alla karismatiska realiteter som önskar ta del av CHARIS tjänster såväl som att uttrycka sin vilja att vara i gemenskap med alla andra realiteter som rests upp genom den helige Ande i världen.

Registreringsformulär för karismatisk grupp, kommunitet, kontaktperson etc.
Har ni godkännnde av er biskop eller kykoherde
bottom of page