top of page

Registrering av karismatisk grupp i CHARIS Norden

REGISTRERING AV GRUPPER OCH KOMMUNITETER I CHARIS NORDEN.
Alla grupper som betraktar sig som del av den ström av nåd som den Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgör kan registrera sig om de så önskar.

Grundförutsättningar för registrering

If you identify yourself as part of the current of grace from the experience of the baptism in the Holy Spirit.
Nihil obstat, approval, recognition or pastoral letter from the competent authority of the Church or have undertaken a process to obtain it.
You can register here, thus expressing your desire to identify with the purpose and objectives of CHARIS (Statutes articles 1 and 3) and to live in communion with the whole current of grace in the world.

Charismatic realities registration form
This form is intended for all charismatic realities who wish to receive the services of CHARIS as well as expressing the desire to be in communion with all other realities raised up by the Holy Spirit in the world.

Registreringsformulär
Har ni godkännnde av er biskop eller kykoherde

Tack för er registrering

bottom of page