top of page

Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige, mars 2024


 

I detta brev: Liv i Anden-seminarier i Stockholm i ekumeniskt samarbete S:ta Clara kyrka, Förbönsgruppen i Katolska domkyrkan. – F Dominic Valanamal karismatisk reträtt med bön för helande i Visby. – CHARIS Norden håller på att formas. – 2025 ekumeniskt år med planering av gemensamt pingstfirande.


 

 Stockholm: Ekumeniska Liv i Anden-seminarier


Längtar du efter förnyelse och mer kraft i ditt andliga liv? – kom till Liv i Anden-seminarier i Stockholm 3 april – 15 maj S:ta Clara kyrka och Katolska domkyrkan.


Seminarierna sträcker sig över sju veckor. Man mediterar och ber dagligen enskilt kring olika bibelord. Man möts en gång i veckan för undervisning samt gruppsamtal och bön. Seminarierna är så upplagda att de kan ge dig något vare sig du är ny och oerfaren på trons väg eller har varit kristen länge. Det viktiga är att du bestämt dig för att tillhöra Jesus Kristus och har en önskan att lära känna Honom ännu bättre. Oberoende av samfundstillhörighet är vi kallade att växa i Andens liv, och därför erbjuder vi dessa seminarier i ekumenisk regi.


Vi träffas följande onsdagar kl 18.00 - 20.00:

3/4, 10/4,  17/4,  24/4,  1/5,  8/5,  15/5

Plats: Start 3 april i S:ta Clara kyrka. Därefter varannan gång Katolska domkyrkan och varannan gång S:ta Clara.


Välkomna!

Hans Hernberg, präst och direktor S:ta Clara kyrka  

Bengt Malmgren, Förbönsgruppen, Katolska domkyrkan
 

Karismatisk reträtt med bön för helande i Visby


Den indiske prästen F Dominic Valanamanal från syro-malabariska katolska kyrkan som vi skrivit om tidigare fortsätter att med godkännande av Stockholms katolska stift ge reträtter och bön för befrielse och helande i Sverige. Denna gång besöker han Kristi lekamens församling i Visby 19–21 april.   


Församlingen skriver på Facebook att i samband med att en video om helandebön blev viral på sociala medier i slutet av 2010-talet anklagades f Dominic för att tala om personer med vissa funktionsvariationer på ett kränkande sätt. Eftersom detta uppmärksammats på sociala media också i Sverige föranledde det att stiftet utredde hur det förhöll sig, man kontaktade f Dominics hemstift Kanjirappally i Kerala. Det framkom att videon hade granskats i domstol som fann att anklagelserna saknade grund och att videon var manipulerad i syfte att skada f Dominic och Katolska kyrkan. F Dominic tar helt avstånd från det han påstås ha menat. Inga tveksamheter kvarstår, och Stockholms katolska stift har enligt gängse katolskt bruk fått en lämplighetsförsäkran från biskopen av Kanjirappally.


Det är givetvis viktigt att rykten om oegentligheter utreds, så mycket som inte är lämpligt sker idag i kyrkans namn, det känner vi alla till. Samtidigt är desinformation och manipulerade berättelser i syfte att skada också vanligt. Det skall inte få oss att tappa modet. Vi ber om Andens ledning, Guds beskydd och ett rikligt utgjutande av den helige Ande och Andens gåvor över församlingen i Visby och alla som deltar i konferensen.

 


CHARIS Norden håller på att formas.


Sedan CHARIS på initiativ av påve Franciskus grundades av den Heliga Stolen som en struktur med status av juridisk person genom Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet har alltfler länder fått nationella service-gemenskaper (CHARIS National Service of Communion, CNSC)


Internationellt leds CHARIS av en moderator, assisterad av en internationell service-gemenskap (CISC) och man har ett internationellt kontor i Vatikanen som stöds av volontärer från olika delar av världen.


​CHARIS´ grunduppdrag är att vara i kontakt med och studera situationen för Katolska karismatiska förnyelsen i dess många uttrycksformer nationellt, regionalt och kontinentalt; att försäkra sig om att mångfalden respekteras i programmen, projekten och relationerna med andra kyrkor och kristna kommuniteter som CHARIS bedriver; att urskilja och uppmärksamma behovet av fostran och utbildning förnyelsen. 


CHARIS Norden är CHARIS nationella service-gemenskap (CNSC) för de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige), sammanslagna till en enhet motsvarande den Nordiska biskopskonferensen. Den är inte formellt bildad ännu, utan består provisoriskt av en grupp representanter för bönegrupper och kommuniteter som identifierar sig själva såsom del av den Karismatiska förnyelsen. Interimistiskt fungerar Ludwig Gelot från Heliga Trefaldighets församling i Järfälla som koordinator.

Målsättningen med CHARIS Norden är att understödja och stärka hela mångfalden av den katolska karismatiska familjen i de nordiska länderna genom att söka nå ut till alla grupper och bygga gemenskap. Planen är att ha ett konstituerande möte med de grupper som vill vara med i augusti där man väljer koordinator. Därefter är vi officiellt med och kan skicka representanter till den europeiska service-kommittén och vara med och välja representanter kontinentalt och internationellt enligt vad som stadgas i CHARIS statuter. Läs mera på hemsidan som nu är uppdaterad: https://www.charisnordic.com/  


 

Ekumeniskt år med gemensam pingst 2025


2025 blir det något alldeles särskilt med ett ekumeniskt år som Sveriges Kristna Råd tagit initiativ till.  Anledningarna är flera: 100 år sedan ekumeniska mötet i Uppsala, 1700 år sedan Nicenska trosbekännelsen kom till. Det finns även en arbetsgrupp (där jag råkat komma med) för att uppmuntra till att fira ekumenisk pingst på olika orter i Sverige.

 

/Bengt Malmgren070-7212742

 

 _____________________________________________________________________________

 

 

Fader Cantalamessas bön för Karismatiska förnyelsen

 

Ande, Hjälpare,

du som har frambringat den Karismatiska förnyelsen i Kyrkan,

sänk dig åter med kraft

över hela den Katolska karismatiska förnyelsen i världen.

Giv att hela denna "ström av nåd"

inspireras med ny energi.

 

Gör oss alla skickade att med din heliga smörjelse

förkunna de goda nyheterna för de fattiga

och att hela sargade hjärtan.

 

Rena vad som är orent i den Karismatiska förnyelsen,

hela det som är sårat i den,

värm det förfrusna,

led rätt det vilseförda.

 

För samman Guds skingrade barn

och kristna som är splittrade bland dem.

Förnya vårt mod,

fyll vår ensamhet i världen,

skapa i oss intimitet med Gud!

 

Kom helige Ande från Kristi genomstungna sida på korset!

Kom från den Uppståndnes mun!

Kom och förnya Kyrkans ansikte.

Amen

 

____________________________________________________________________________

 

 

6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Karismatisk förnyelse i Sverige, Nyhetsbrev Maj 2024

I detta brev: Rörelsernas Pingst i Katolska domkyrkan, Dopet i den helige Ande är ämnat för alla. Pentecost of Peace i Assisi, livestreamat event. CHARIS Norden planeras bildas i augusti. Oas-rörelsen

Karismatisk förnyelse i Sverige, Nyhetsbrev April 2024

I detta brev: Karismatisk reträtt i Visby, Ekumeniska Liv i Anden-seminarier i Stockholm. CHARIS Norden planeras bildas i augusti. Oas-rörelsens sommarkonferens. [Länk till brevet, pdf] [Letter in eng

Comments


bottom of page