top of page

Katolsk karismatisk förnyelse, Nyhetsbrev september 2022

Bönegruppen i Domkyrkan och den synodala processen. Den synodala process som inletts av påve Franciskus går nu in i en ny fas. Synodalitet betyder ju att vandra tillsammans och är ingenting annat än att återvända till källorna, att kyrkan skall vara en levande gemenskap där allas nådegåvor utnyttjas, inte en klerikal kyrka där de vigda är producenter och lekmännen är konsumenter. Jag tror det är en naturlig utveckling i Andra Vatikankonciliets följd. Först nu 60 år senare blir detta koncilium mer fullständigt implementerat i kyrkan.

Brist på samverkan, isolering av olika grupper och brist på kommunikation och gemenskap kännetecknar läget i många församlingar. Den Nordiska biskopskonferensen skriver i sin [sammanfattning av de rapporter som kommit från församlingarna]:

"A feeling expressed in nearly all reports was that parish communities lack unity. The Church is felt to be scattered into many groups and orientations. The communitarian dimension of the parish community needs to be strengthened and fostered."

Det är en sitution vi känner igen från Katolska domkyrkan också. I de samtalskvällar vi hade i församlingen i våras deltog bönegruppen aktivt. Förutom en [åttasidig rapport] resulterade detta i att många frivilliga anmälde sig att hjälpa till på olika sätt i församlingen och bidra till att den blir mera utåtriktad och evangeliserande. En samordningsfrupp på 4 personer där bl.a. undertecknad ingår med uppgift att samordna dessa nya resureser, också att samverka med och förbättra kommunikationen med alla de grupper som redan finns i församlingen. Det har bl.a. lett till att fler kommit till bönegruppen, vi har också diskuterat med kyrkoherden tankar om att tillsammans med andra församlingsgrupper ordna förbönsgudstjänster i församlingen. Förbön för församlingen och enskilda efter behov är en viktig uppgift för gruppen.

CHARIS Europa. [CHARIS europeiska subkommitté] har just haft ett möte i Rom där Ludwig Gelot medverkade från Sverige. En rapport om detta kommer i nästa nyhetsbrev.

Sebastian Stakset till Katolska Domkyrkan 3 okt Som ett led i stiftets satsning på evangelisation (se förra nyhetsbrevet) har biskop Anders inbjudit [Sebastian Stakset till Domkyrkan den 3 okt för att tala om sin väg till tron]. Sedan blir det ett samtal med biskop Anders, Sebastian och Ulf Ekman om evangelisation. Välkomna!

/Bengt Malmgren


17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page