top of page

CHARIS Norden, struktur och relationer till Katolska kyrkan globalt

CHARIS är inte en offentlig organisation av lekmän, utan en struktur med status av juridisk person grundad av den Heliga Stolen genom Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. 

 

Internationellt leds CHARIS av en moderator, assisterad av en internationell service-gemenskap (International Service of Communion. CISC) för att genomföra sina administrativa funktioner. CHARIS har ett internationellt kontor i Vatikanen och stöds av volontärer från olika delar av världen.

CHARIS´ internationella service-gemenskap hjälper moderatorn att uppehålla och främja det som är CHARIS´ grunduppdrag, att vara i kontakt med och studera situationen för Katolska karismatiska förnyelsen i dess många uttrycksformer nationellt, regionalt och kontinentalt; att försäkra sig om att mångfalden hos Katolska karismatiska förnyelsen respekteras i programmen, projekten och relationerna med andra kyrkor och kristna kommuniteter som CHARIS bedriver; att urskilja och uppmärksamma behovet av fostran och utbildning inom Katolska karismatiska förnyelsen.  

CHARIS Norden är CHARIS nationella service-gemenskap (CNSC) för de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige), sammanslagna till en enhet motsvarande den Nordiska biskopskonferensen. Den är inte formellt bildad ännu, utan består provisoriskt av en grupp representanter för bönegrupper och kommuniteter som identifierar sig själva såsom del av den Karismatiska förnyelsen. Interimistiskt fungerar Ludwig Gelot från Heliga Trefaldighets församling i Järfälla som koordinator.

Målsättningen med CHARIS Norden är att understödja och stärka hela mångfalden av den katolska karismatiska familjen i de nordiska länderna genom att söka nå ut till alla grupper och bygga gemenskap.

[Principer för bildande av CHARIS nationell service-gemenskap]

[Registrera din grupp eller kommunitet som del av den nordiska CHARIS-germenskapen här]

bottom of page